BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI


      Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 17:30’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Toplantı Salonu’nda yapılmasına; çoğunluk sağlanmaz ise 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 17:30’da Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan heyetinin teşkili (En az bir başkan, bir başkan yardımcısı ve katip üye seçimi yapılacaktır.)
 4. 2021-2023 Faaliyet dönemi yönetim kurulu Mali ve İdare Faaliyet Raporunun okunması
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının müzakere edilmesi ve oya sunulması
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 8. Tüzük Tadilatı yapılmasının oylamaya sunulması
 9. 2023-2025 Faliyet Dönemi Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ve oya sunulması
 10. Başkan, Yönetim Kurulu asil (7 Kişi) ve yedek (7 Kişi) üyeleri, Denetleme kurulu asil (3 Kişi) ve yedek (3 Kişi) üyeleri seçimlerinin yapılması
 11. Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyon delegeliğine 3 asil ve 3 yedek üye seçimi
 12. Dilek ve temenniler
 13. Kapanış.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.